Fiber

Vi utför de flesta momenten inom fiberrelaterade arbeten.

I takt med att i takt med att tjänster som HD-TV och Online-tjänster ökar markant så ökar kraven på överföringshastigheten i våra nät. Fiberbaserade nätlösningar blir därmed allt vanligare i våra hem och kontor´. Att kunna skicka signaler med ljusets hastighet gör att överföringen av data går betydligt snabbare och det är endast utrustningen som vi kopplar till fibern som begränsar hastigheten.

Att arbeta med fiber kräver noggrannhet. Att vara metodisk och konsekvent i sitt arbete krävs för att uppnå bra resultat. Vi har stor vana från dessa aebten och kan allt från enklare skarvning till avancerade arbeten i stora noder. Vi har egna svetsar och mätverktyg som kan hantera de allra flesta fiber- och kontakttyper. Vi klara att svetsa både singel och ribbonfiber upp till 12 fiberband.

Vi kan även mäta och felsöka fiber i både släckta och tända nät. Vi kan utföra dB mätningar och OTDR mätningar med tillhörande dokumentation.

Världsledande märken

Vi använder oss av verktyg från världsledande märken som Fluke, Exfo, Fujikura och Sumitomo. Nedan finner ni länkar till en del av våra verktyg:

Koppar

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av alla typer av kopparbaserade lösningar.

Kopparbaserade nätverk är fortfarande de mest frekventa näten i vårt samhälle. Vi kan i stort sätt samtliga olika kopparlösningar som finns idag och erbjuder även våra kunder en förstudie med förslag på lösningar som passar just dem. Att du som kund förstår vad du köper av oss och hur lösningen kan fungera för dig är av största vikt för oss - vi vill att ni får den bästa lösningen för pengen.

Wireless

Att kunna vara mobil och rörlig i hemmet och sin arbetsplats är något som fler och fler kunder efterfrågar. Att ha rätt antenner, repeatrar och annan trådlös utrustning är en förutsättning för att slippa frustrerande hastighetsbegränsningar, anslutningsproblem och säkerhetshål. Vi har planerar, installerar och hjälper er att komma igång med er trådlösa lösning, vare sig det är på kontoret eller i hemmet.

Projektledning

Att styra projekt rätt sparar tid och pengar.

Att veta i vilken ordning och hur olika arbetsmoment under byggnation av ett nät skall ske är direkt avgörande för hur lyckat ditt installationsprojekt blir. Vi har under flera år arbetat med ledning av projekt där vi hanterat allt från förprojektering, schaktarbeten, projektering, installation/blåsning/flottning av kabel, dukt och multiduktsinstallation, skarvning av dukter i mark och stolpe, skarv av fiber i station, noder och hos slutkund, kundhantering samt dokumentation, uppföljning och besiktning. Detta arbete har givit oss förståelse och kunskap som vi erbjuder våra kunder via våra projektledare.

Involvera kunden

Nya digitala verktyg gör att vi kan involvera kunden och ge denne access till alla väsentliga dokument samt en real tidsuppföljning av sitt projekt. Kunden kan via vårt sätt att arbeta följa sitt projekt 24/7 genom vår webb gränssnitt. Detta skapar trygghet och bättre kontakt mellan oss och vår beställare, vilket leder till bättre resultat i våra projekt.